Covid-19

Đà Nẵng: cửa hàng bán qua mạng, mang đi cũng bị cấm từ 2/4

Đà Nẵng: cửa hàng bán qua mạng, mang đi cũng bị cấm từ 2/4

CÁC CỬA HÀNG ĂN UỐNG BÁN QUA MẠNG HAY BÁN MANG ĐI...

Trụ sở công ty BĐS Đất Nền Hoà Xuân

XEM BẢN ĐỒ

0901 266 199