Covid-19

Những việc học sinh cần làm tại nhà hàng ngày để phòng tránh mắc bệnh Covid19

Năm học mới bắt đầu, các em học sinh trở lại với trường, lớp học. Và dưới đây là những biện pháp mỗi học sinh, phụ huynh học sinh và gia đình, giáo viên và nhà trường cần phải làm tại nhà, tại trường để phòng, chống Covid19.

Hướng dẫn vệ sinh môi trường, khử khẩn tại trường học.

Những việc cần làm khi học sinh bị sốt, ho, khó thở tại trường học.

Trụ sở công ty BĐS Đất Nền Hoà Xuân

XEM BẢN ĐỒ

0901 266 199