Covid-19

#4. Virus có lây nhiễm qua không khí hay không?

Virus này tồn tại dạng dưới hạt li ti có thể nằm trong không khí khoảng 3 tiếng.

Các hạt nặng quá sẽ rơi xuống. Virus sẽ không tự lây vì nó không tự di chuyển được nếu như không có người ở khu vực có tồn tại virus. Do đó, hãy hạn chế ra nơi công cộng, gần người xung quanh để tránh xui hít phải không khí có vi rút. 

Trụ sở công ty BĐS Đất Nền Hoà Xuân

XEM BẢN ĐỒ

0901 266 199