Euro Village 2

Khởi công: 12 / năm 2017

Tình trạng: hoàn thiện

Giá cả hiện tại:11 tỷ trở lên tỷ/lô

Trụ sở công ty BĐS Đất Nền Hoà Xuân

XEM BẢN ĐỒ

0901 266 199