Tin dự án

Đất Tuyển Chọn tại Hoà Xuân - Cập nhật mỗi ngày (30.03.2020)

Mỗi ngày Đất Nền Hoà Xuân nhận được nhiều BDS ký gửi. Phòng tư vấn tuyển lựa những sản phẩm RẺ, ĐẸP, TIỀM NĂNG để quý khách hàng tiết kiệm thời gian, công sức tìm kiếm, chọn lựa.

Đây là các lô tuyển chọn ngày 30.03.2020

Mời quý khách xem thêm danh sách hàng phổ thông bên dưới. 

🆘Cập nhật hàng ngày 30/03/2020

 1. B1.10, lô 67 Đảo Vip, giá 3.1 tỷ => Link sản phẩm chi tiết
 2. B2.152 Lô 12, Giá 2 tỷ 82 => Link sản phẩm chi tiết
 3. B2.76 Lô 50, Giá 2 tỷ 6=> Link sản phẩm chi tiết
 4. B1.32, Lô 7, Giá 4 tỷ 7 => Link sản phẩm chi tiết
 5. B2.56, Lô 74,75, Giá 5 tỷ 6 => Link sản phẩm chi tiết
 6. B2.141, Lô 16, Giá 3 tỷ => Link sản phẩm chi tiết
 7. B2.60, Lô 32, Giá 4 tỷ => Link sản phẩm chi tiết
 8. B2.134, Lô 87, Giá 4 tỷ 2 => Link sản phẩm chi tiết
 9. B2.17, Lô 14, Giá 3 tỷ 65 => Link sản phẩm chi tiết
 10. B2.105, Lô 47, Giá 3 tỷ => Link sản phẩm chi tiết
 11. B2.58, Lô 4X, Giá 2,65 tỷ => Link sản phẩm chi tiết
 12. B2.132, Lô 48, Giá 2,5 tỷ => Link sản phẩm chi tiết
 13. B2.137, Lô 16, Giá 2,87 tỷ => Link sản phẩm chi tiết
 14. B2.15, Lô 17, Giá 3,8 tỷ => Link sản phẩm chi tiết
 15. B2.53, Lô 68, Giá 4,6 tỷ => Link sản phẩm chi tiết
 16. B2.53, Lô 1, Giá 4,442 tỷ => Link sản phẩm chi tiết
 17. B2.139, Lô 97, Giá 3 tỷ=> Link sản phẩm chi tiết
 18. B2.105, Lô 28 ,Giá 3 tỷ 1=> Link sản phẩm chi tiết
 19. B1.130, Lô 13 ( GĐ 1A) , Giá 4 tỷ 3=> Link sản phẩm chi tiết
 20. B2.76, Lô 1X,Giá 2 tỷ 72=> Link sản phẩm chi tiết
 21. B2.84, Lô 48, Giá 3 tỷ 12=> Link sản phẩm chi tiết
 22. B2.23, Lô 15, Giá 3 tỷ 05 => Link sản phẩm chi tiết
 23. B2.22, Lô 31, Giá 2 tỷ 35 => Link sản phẩm chi tiết
 24. B1.32, Lô 24, Giá 4 tỷ 95 => Link sản phẩm chi tiết
 25. B2.9, Lô 30, Giá 4 tỷ 5 => Link sản phẩm chi tiết
 26. B2.141, Lô 11, Giá 3 tỷ 25 => Link sản phẩm chi tiết
 27. B2.15 Lô 17, Giá 4 tỷ Link sản phẩm chi tiết 
 28. B2.133 lô 21, Giá 2 tỷ 9 => Link sản phẩm chi tiết
 29. B2.14 lô 41, Giá 3 tỷ 2 => Link sản phẩm chi tiết
 30. B1.2 lô 49 NTP, Giá 3 tỷ 05 => Link sản phẩm chi tiết
 31. B2.153 lô 13, Giá 3 tỷ 1 => Link sản phẩm chi tiết
 32. B2.139 lô 123, Giá 3 tỷ => Link sản phẩm chi tiết
 33. B2.95 lô 92, Giá 2 tỷ 6 => Link sản phẩm chi tiết
 34. B2.105 lô 27, Giá 3 tỷ 02 => Link sản phẩm chi tiết
 35. B3.23 lô 75,76  BT NHX, Giá 5 tỷ 6/lô => Link sản phẩm chi tiết
 36. B2.35 lô 46, Giá 3 tỷ 08 => Link sản phẩm chi tiết
 37. B2.60 Lô 32, Giá 4 tỷ 3 => Link sản phẩm chi tiết
 38. B2.139 Lô 97, Giá 3 tỷ 12 => Link sản phẩm chi tiết
 39. B2.81 Lô 83, Giá 3 tỷ 9 => Link sản phẩm chi tiết
 40. B2.35 Lô 46, Giá 3 tỷ 08 => Link sản phẩm chi tiết
 41. B2.95 Lô 92, Giá 2 tỷ 7 => Link sản phẩm chi tiết
 42. B1.74 Lô 2 - HXMR, Giá 3 tỷ 3 => Link sản phẩm chi tiết

 

 

0901.266.199 

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN SỔ ĐỎ NAM HÒA XUÂN

MIỄN PHÍ KÝ GỞI

Đăng tin "Một Lần" cả "Nghìn Người Xem".

Trụ sở công ty BĐS Đất Nền Hoà Xuân

XEM BẢN ĐỒ

0901 266 199