Tin dự án

TỔNG HỢP DANH SÁCH ĐẤT NỀN CỦA KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI HÒA XUÂN

BIG SALES RƯỚC LỘC VỀ NHÀ CÙNG ĐẤT NỀN HÒA XUÂN

 

BEST BUY X’MAS 2016 trong không khí tưng bừng đón mừng năm mới và giáng sinh. Đất Nền Hòa Xuân tung ra chương trình khủng “BIG SALES RƯỚC LỘC VỀ NHÀ”. Hãy liên lạc ngay với chúng tôi để sở hữu những lô vị trí đắc địa mà giá chưa bao giờ tốt hơn.

Dự án Nam Hòa Xuân:

 1. B2.23 lô 11, hướng Tây Bắc, đường 7m5, DT 105m2, giá 820.000.000 VND. Xem chi tiết
 2. B2.30 lô 25, hướng Tây Nam, đường 7m5, DT 110m2, giá 785.000.000 VND. Xem chi tiết
 3. B2.28 lô 36, 2 mặt tiền, hướng Tây Bắc & Tây Nam, đường 7m5, DT 187,6m2, giá liên hệ. Xem chi tiết
 4. B2.30 lô 18, 2 mặt tiền, hướng Đông Bắc & Đông Nam, đường 7m5, DT 171,6m2, giá liên hệ. Xem chi tiết
 5. B2.30 lô 19, 2 mặt tiền, hướng Tây Nam & Đông Nam, đường 7m5, DT 171,6m2, giá liên hệ. Xem chi tiết
 6. B2.28 lô 19, 2 mặt tiền, hướng Tây Nam & Đông Nam, đường 7m5, DT 187,6m2, giá liên hệ. Xem chi tiết
 7. B2.33 lô 35, 2 mặt tiền, hướng Tây Nam & Đông Nam, đường 7m5, DT 126,9m2, giá liên hệ. Xem chi tiết
 8. B2.29 lô 19, 2 mặt tiền, hướng Tây Nam & Đông Nam, đường 7m5, DT 171,6m2, giá liên hệ. Xem chi tiết
 9. B2.37 lô 1, 2 mặt tiền, hướng Tây Bắc & Đông Bắc, đường 7m5, DT 126,9m2, giá liên hệ. Xem chi tiết
 10. B2.33 lô 34, 2 mặt tiền, hướng Tây Bắc & Tây Nam, đường 7m5, DT 126,9m2, giá liên hệ. Xem chi tiết
 11. B2.54 lô 22,23, hướng Tây Bắc, đường 7m5, DT 100m2, giá 710.000.000 VND chiết khấu 6%. Xem chi tiết
 12. B2.54 lô 50,51, hướng Tây Bắc, đường 7m5, DT 100m2, giá 730.000.000 VND chiết khấu 5%. Xem chi tiết
 13. B2.80 lô 30, hướng Đông Nam, đường 10m5, DT 129m2, giá 1.122.300.000 VND. Xem chi tiết
 14. B2.52 lô 17,18,19, hướng Tây Bắc, đường 7m5, DT 100m2, giá 766.500.000 VND chiết khấu 3%. Xem chi tiết
 15. B2.96 lô 73, hướng Đông Nam, đường 10m5, DT 107,5m2, giá 881.500.000 VND. Xem chi tiết
 16. B2.54 lô 56, hướng Tây Bắc, đường 7m5, DT 100m2, giá 740.000.000 VND chiết khấu 4%. Xem chi tiết
 17. B2.9 lô 47, hướng Đông Nam, đường 7m5, DT 150m2, giá 1.275.000.000 VND chiết khấu 7%. Xem chi tiết
 18. B2.77 lô 33, hướng Tây Nam, đường 10m5, DT 122m2, giá 1.220.000.000 VND. Xem chi tiết
 19. B2.53 lô 2, hướng Tây Bắc, đường 7m5, DT 100m2, giá 708.225.000 VND chiết khấu 5%. Xem chi tiết
 20. B2.42 lô 49, hướng Đông Nam, đường 7m5, DT 105m2, giá 750.000.000 VND. Xem chi tiết
 21. B2.96 lô 52, hướng Đông Nam, đường 10m5, DT 107m2, giá 892.250.000 VND. Xem chi tiết
 22. B2.82 lô 36, hướng Đông Bắc, đường 10m5, DT 102,5m2, giá 825.228.000 VND chiết khấu 3%. Xem chi tiết
 23. B2.22 lô 18, hướng Tây Bắc, đường 7m5, DT 105m2, giá liên hệ. Xem chi tiết
 24. B2.52 lô 27, hướng Tây Bắc, đường 7m5, DT 105m2, giá 720.510.000 VND chiết khấu 6%. Xem chi tiết
 25. B2.62 lô 34, hướng Tây Nam, đường 7m5, DT 122,5m2, giá 720.000.000 VND. Xem chi tiết
 26. B2.78 lô 8, hướng Đông Bắc, đường 10m5, DT 107,5m2, giá 860.000.000 VND. Xem chi tiết
 27. B2.19 lô 10,11, hướng Tây Bắc, đường 7m5, DT 105m2, giá liên hệ. Xem chi tiết
 28. B2.51 lô 49, hướng Đông Bắc, đường 10m5, DT 107,5m2, giá 927.080.000 VND chiết khấu 2%. Xem chi tiết
 29. B2.50 lô 74, 2 mặt tiền, hướng Đông Bắc & Đông Nam, đường 10m5, DT 152,13m2, giá 2.200.000.000 VND. Xem chi tiết
 30. B2.62 lô 25, hướng Tây Nam, đường 7m5, DT 122,5m2, giá 880.000.000 VND. Xem chi tiết
 31. B2.17 lô 1x, hướng Tây Bắc, đường 7m5, DT 105m2, giá 890.000.000 VND. Xem chi tiết
 32. B2.27 lô xx, hướng Tây Bắc, đường 7m5, DT 105m2, giá 800.000.000 VND. Xem chi tiết
 33. B2.18 lô 1x, hướng Tây Bắc, đường 7m5, DT 105m2, giá 780.000.000 VND. Xem chi tiết

Dự án Đô thị Hòa Xuân (Hòa Xuân 1A & Đảo VIP)

 1. B1.16 lô 13, hướng Đông Nam, đường 7m5, DT 100m2, giá 1.300.000.000 VND. Xem chi tiết
 2. B1.15 lô 51, hướng Tây Bắc, đường 7m5, DT 100m2, giá 1.250.000.000 VND. Xem chi tiết
 3. B1.8 lô 40, hướng Tây Bắc, đường 7m5, DT 100m2, giá 1.195.000.000 VND. Xem chi tiết
 4. B1.14 lô 53, hướng Tây Bắc, đường 7m5, DT 100m2, giá 1.200.000.000 VND. Xem chi tiết
 5. B1.10 lô 63,64, hướng Tây Bắc, đường 7m5, DT 100m2, giá 1.250.000.000 VND. Xem chi tiết
 6. B1.27 lô 43, hướng Đông Bắc, đường 7m5, DT 125m2, giá 1.875.000.000 VND. Xem chi tiết
 7. B1.8 lô 41, hướng Tây Bắc, đường 7m5, DT 100m2, giá 1.180.000.000 VND. Xem chi tiết
 8. B1.15 lô 9, hướng Đông Nam, đường 7m5, DT 100m2, giá 1.240.000.000 VND. Xem chi tiết
 9. B1.11 lô 41, hướng Đông Nam, đường 7m5, DT 100m2, giá 1.200.000.000 VND. Xem chi tiết
 10. B1.13 lô 81,82, hướng Tây Bắc, đường 7m5, DT 100m2, giá 1.200.000.000 VND. Xem chi tiết
 11. B1.7 lô 45,46, hướng Tây Bắc, đường 7m5, DT 100m2, giá 1.230.000.000 VND. Xem chi tiết
 12. B1.8 lô 34, 2 mặt tiền, hướng Đông Bắc & Đông Nam, đường 7m5, DT 164,6m2, giá 3.000.000.000 VND. Xem chi tiết
 13. B1.27 lô 58, hướng Tây Bắc, đường 7m5, DT 381m2, giá 4.191.000.000 VND. Xem chi tiết
 14. B2.23 lô 10, hướng Tây Nam, đường 10m5, DT 300m2, giá 3.450.000.000 VND. Xem chi tiết
 15. B2.3 lô 21, 2 mặt tiền, hướng Tây Bắc & Đông Bắc, DT 330m2, giá 3.400.000.000 VND. Xem chi tiết
 16. B1.12 lô 76, hướng Tây Bắc, đường 7m5, DT 100m2, giá 1.300.000.000 VND. Xem chi tiết
 17. B1.15 lô 48, hướng Tây Bắc, đường 7m5, DT 100m2, giá 1.350.000.000 VND. Xem chi tiết
 18. B1.15 lô 68, hướng Tây Bắc, đường 7m5, DT 100m2, giá 1.200.000.000 VND. Xem chi tiết
 19. B1.17 lô 80, hướng Tây Bắc, đường 7m5, DT 100m2, giá 1.300.000.000 VND. Xem chi tiết
 20. B2.20 lô 4, lô biệt thự, hướng Đông Nam, đường 7m5, DT 250m2, giá 3.125.000.000 VND. Xem chi tiết
 21. B2.19 lô 17, lô biệt thự, hướng Đông Nam, đường 7m5, DT 250m2, giá 3.000.000.000 VND. Xem chi tiết
 22. B1.13 lô 11,12,13,14,15, hướng Đông Nam, đường 10m5, DT 100m2, giá 1.250.000.000 VND. Xem chi tiết
 23. B1.6 lô 52, hướng Tây Bắc, đường 7m5, DT 100m2, giá 1.160.000.000 VND. Xem chi tiết
 24. B1.7 lô 48, hướng Tây Bắc, đường 7m5, DT 100m2, giá 1.120.000.000 VND. Xem chi tiết
 25. B1.7 lô 29, hướng Đông Nam, đường 7m5, DT 100m2, giá 1.130.000.000 VND. Xem chi tiết

Dự án Khu đô thị Nguyễn Tri Phương

 1. B1.62 lô 43, 2 mặt tiền, hướng Tây Nam & Đông Nam, đường 7m5, DT 159m2, giá 2.400.000.000 VND. Xem chi tiết
 2. B1.124 lô 41,42, hướng Đông Bắc, đường 7m5, DT đang cập nhật, giá 1.000.000.000 VND. Xem chi tiết
 3. B1.90 lô 75, hướng Tây Bắc, đường 7m5, DT đang cập nhật, giá 1.000.000.000 VND. Xem chi tiết
 4. B1.20 lô 90, hướng Đông Bắc, đường 7m5, DT đang cập nhật, giá 870.000.000 VND. Xem chi tiết
 5. B1.153 lô 23,24, hướng Đông Bắc, đường 7m5, DT đang cập nhật, giá 850.000.000 VND. Xem chi tiết
 6. B1.37 lô 61,62, hướng Đông Bắc, đường 7m5, DT đang cập nhật, giá 1.300.000.000 VND. Xem chi tiết
 7. B1.99 lô 10, hướng Tây Nam, đường 7m5, DT đang cập nhật, giá 840.000.000 VND. Xem chi tiết
 8. B1.152 lô 7, hướng Tây Nam, đường 7m5, DT 100m2, giá 1.150.000.000 VND. Xem chi tiết
 9. B1.104 lô 40, hướng Tây Bắc, đường 7m5, DT đang cập nhật, giá 795.000.000 VND. Xem chi tiết
 10. B1.101 lô 15,16, hướng Đông Nam, đường 7m5, DT đang cập nhật, giá 855.000.000 VND. Xem chi tiết
 11. B1.113 lô 53, hướng Đông Nam, đường 10m5, DT đang cập nhật, giá 1.500.000.000 VND. Xem chi tiết
 12. B1.96 lô 1, 2 mặt tiền, hướng Tây Nam & Đông Nam, đường 7m5, DT đang cập nhật, giá 2.480.000.000 VND. Xem chi tiết
 13. B1.56 lô 23,24, hướng Tây Nam, đường 15m, DT đang cập nhật, giá 1.270.000.000 VND. Xem chi tiết
 14. B1.44 lô 7, hướng Đông Nam, đường 7m5, DT đang cập nhật, giá 1.015.000.000 VND. Xem chi tiết
 15. B1.45 lô 64, hướng Tây Bắc, đường 7m5, DT đang cập nhật, giá 950.000.000 VND. Xem chi tiết
 16. B1.45 lô 110,111, hướng Tây Bắc, đường 7m5, DT đang cập nhật, giá 970.000.000 VND. Xem chi tiết
 17. B1.78 lô 86, hướng Tây Bắc, đường 7m5, DT đang cập nhật, giá 990.000.000 VND. Xem chi tiết
 18. B1.78 lô 48, hướng Đông Nam, đường 7m5, DT đang cập nhật, giá 1.040.000.000 VND. Xem chi tiết
 19. B1.77 lô 30,31,32, hướng Đông Nam, đường 15m, DT 120m2, giá 1.560.000.000 VND. Xem chi tiết
 20. B1.32 lô 14, hướng Đông Nam, đường 15m, DT 100m2, giá 1.400.000.000 VND. Xem chi tiết
 21. B1.121 lô 22, 2 mặt tiền, hướng Đông Bắc & Đông Nam, đường 10m5, DT 154,6m2, giá 2.300.000.000 VND. Xem chi tiết
 22. B1.14 lô 15, 2 mặt tiền, hướng Đông Bắc & Đông Nam, đường 10m5, DT 118,6m2, giá 1.700.000.000 VND. Xem chi tiết
 23. B1.128 lô 32, 2 mặt tiền, hướng Tây Bắc & Tây Nam, đường 7m5, DT 157,3m2, giá 2.500.000.000 VND. Xem chi tiết
 24. B1.148 lô 48, 2 mặt tiền, hướng Tây Bắc & Đông Bắc, đường 7m5, DT 144,5m2, giá 2.400.000.000 VND. Xem chi tiết

 

Cùng với đội ngũ chuyên viên tư vấn hàng đầu SUNGROUPBạn sẽ chọn ngay cho mình với giá siêu tốt, vị trí đẹp nhất Khu Đô Thị Hòa Xuân. 

 

Đất Nền Hòa Xuân cũng sở hữu những vị trí đẹp, khu biệt thự lớn Đà Nẵng, với kinh nghiệm vững mạnh, nhân viên tư vấn chuyên nghiệp nhằm mang lại dịch vụ và sản phẩm bất động sản tốt nhất cho khách hàng khi chọn Đất Nền Hòa Xuân.

THÔNG TIN LIÊN HỆ SÀN BẤT ĐỘNG SẢN SUNLAND
   Phòng giao dịch 1: B2.9 Lô 10 Minh Mạng ShopHouse, Q. Ngũ Hành Sơn, P. Hòa Quý, TP. Đà Nẵng.
         Phòng giao dịch 2: Tầng 11 - toà nhà ACB, 218 Bạch Đằng, P. Phước Ninh, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

  DatNenHoaXuan.com
Face Đất Nền Hòa Xuân  SunLand.SunGroup

Tin tức mở bán, tư vấn, ký gửi bất động sản Sunland - SunGroup tại Đà Nẵng

Hotline tư vấn 24/24

  Bấm gọi  0901 266 199  

Các chuyên viên sẽ giúp, cho đến khi bạn tìm được lô đất như ý.

hãy bấm số gọi ngay!

Trụ sở công ty BĐS Đất Nền Hoà Xuân

XEM BẢN ĐỒ

0901 266 199