Khu đô thị Nam Hòa Xuân

    B2.71, Lô 5 - Khu đô thị Nam Hòa Xuân |Sàn Đất Nền Hòa Xuân